Laman Web Rasmi Hospital Tawau | A+ A A- | Biru Ungu Hijau Oren Merah


 Unit Kesihatan Awam

 Category : Bahagian Sokongan | Published by admin 04-May-2018 (1138 reads)

Unit Kesihatan Awam

PENGENALAN:

-Unit Kesihatan Awam mula diwujudkan di hospital-hospital kerajaan seluruh Malaysia pada tahun 2005 disusuli melalui arahan Surat Pekeliling Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan ( Kesihatan Awam ), Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 1 Tahun 2007 bertarikh 1 Januari 2008

-Unit Kesihatan Awam di Hospital Tawau telah mula beroperasi pada tahun 2005.

-Skop kerja Pegawai ini bertanggungjawab terus kepada Pengarah Hospital dari segi pentadbiran, emolumen, pelan kerja tahunan dan laporan prestasi tahunan. Beliau bertanggungjawab merancang. Menyelaras, memantau dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kesihatan awam di kawasan hospital dan premis-premis lain di bawah pentadbirannya. -Dari segi teknikal pegawai ini bertanggungjawab kepada Pegawai Kesihatan Daerah di mana beliau bertugas.

e. Fungsi Unit Kesihatan Awam terbahagia kepada dua ( 2 ) program :-

i. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii. Program Kesihatan Persekitaran

VISI:

Ke arah warga kerja yang sihat fizikal, mental dan sosial serta mempromosi tempat kerja dan persekitaran yang bersih, selamat dan sihat

MISI:

Memberi Perkhidmatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan yang berkualiti untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat, selesa dan sihat untuk wargakerja dan pelanggan .

OBJEKTIF DIASINGKAN KEPADA DUA ( 2 ) PROGRAM :

a. Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

i. Melaksanakan Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja

ii. Memantau aktiviti keselamatan pekerja

iii. Penyelaras Jawatan Kuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

iv. Mempromosikan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada wargapekerja dan pelanggan

v. Menyiasat dan melaporkan segala kejadian atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan di tempat kerja

vi. Menjalankan audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja

vii. Menyelaras aktiviti program saringan penyakit tibi, program saringan penyakit Hepatitis B, program pemeriksaan warga berumur 40 tahun ke atas dan lain-lain program pemeriksaan kesihatan di kalangan warga pekerja

b. Kesihatan Persekitaran

i. Merancang dan melaksanakan aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit - Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

ii. Memasukkan kes-kes penyakit berjangkit seperti yang dinyatakan dalam Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ke Sistem eNotifikasi

iii. Merancang dan menyelaras aktiviti keselamatan makanan-Pemeriksaan kantin dan dapur hospital

iv. Merancang dan melaksanakan aktiviti bebas asap rokok di kawasan hospital mengikut PPKHT 2004 - keluarkan kompaun yang merokok di kawasan hospital

v. Merancang dan melaksanakan aktiviti bebas denggi di kawasan hospital -tinjauan tempat berpotensi pembiakan nyamuk aedes

vi. Merancang dan melaksanakan pemeriksaan taska di hospialKetua Unit:
En. Mad Siral
Pegawai Kesihatan

  Print article 

Hak Cipta Terpelihara © Laman Web Rasmi Hospital Tawau 2021 Dasar Privasi | Dasar Keselamatan

PENAFIAN
Pihak kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.