Laman Web Rasmi Hospital Tawau | A+ A A- | Biru Ungu Hijau Oren Merah


 Objektif, Visi dan Misi

 Category : Profil Jabatan | Published by admin 07-Mar-2012 (6185 reads)

Objektif:

"Memberikan perkhidmatan dan rawatan yang cekap serta berkesan dengan kemudahan yang sedia ada."

Visi:

"Setiap pelanggan Hospital Tawau sentiasa mendapat perkhidmatan yang berkualiti dan melibatkan diri dalam penjagaan kesihatan ke arah pembentukan masyarakat yang sihat"

Misi:

"Merealisasikan Visi hospital melalui pelbagai jenis perkhidmatan perubatan yang berorientasikan pesakit dan warga hospital yang mengamalkan budaya kerja berpasukan penyayang dan profesionalisme."

Strategi:

-Menyediakan perkhidmatan yang berorientasikan pesakit dan warga hospital yang mengamalkan                      budaya kerja berpasukan, penyayang dan profesionalisma.


-Mempastikan rawatan/perkhidmtan yang diberikan mengikut piawai/garis-panduan sedia ada.


-Memastikan kakitangan yang terlatikh dan berkemahiran untuk melaksanakan perkhidmatan yang sedia ada secara cekap dan profesionalisma


-Menjalankan pendidikan berterusan kepada semua kakitangan untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan semasa dan terkini.


-Mempertingkatkan penggunaan kemudahan infrastruktur dan sumber tenaga yang sedia ada secara optima.


-Menyediakan kemudahan dan penyelenggaraan insfrastruktur bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi keperluan piawai/kualiti yang ditetapkan.


-Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, selesa dan selamat mengikut peraturan am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.


-Mengenalpasti peruntukan dan penyediaan sumber yang diperlukan adalah mencukupi dengan perancangan yang sistematik dan teratur.


-Mempertingkatkan kesedaran awam mengenai penjaan kesihatan melalui pendidikan kesihatan, kempen dan forum.


-Mengambil tindakan ke atas aduan yangditerima bagi mempertingkatkan kredibiliti hospital mengikut kemampuan sedia ada.


-Memastikan keperluan pelanggan dikenalpastim difahami dan dipenuhi mengikut kemampuan hospital dan peraturan yang sedia ada.


-Sentiasa berusaha untuk melaksanakan proses penambahbaikan secara berterusan bagi mempertingkatkan keberkesanan sistem pengurusan kualiti dan penyampaian perkhidmatan rawatan pesakit.


-Menjalankan pemantauan kualiti berterusan ke atas setiap perkhimatan yang diberikan mengikut garis-panduan atau piawai yang sedia ada.

  Print article 

Hak Cipta Terpelihara © Laman Web Rasmi Hospital Tawau 2021 Dasar Privasi | Dasar Keselamatan

PENAFIAN
Pihak kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.